PROJEKT Lõokese tänavale mängulinnaku rajamine

Projekti nimi: Lõokese tänavale mängulinnaku rajamine.

Projekti kestvus: 11 kuud - oktoober 2014 kuni august 2015

Projekti eelarve: 5 200 eurot, millest 3 200 eurot Saue valla toetus ja 2 000 eurot Siseministeeriumi kohaliku omaalgatuse programmi toetus.

Käesoleva projektiga paigaldati talgute korras 2. mail Lõokese tänava 3a mänguväljakule mängulinnak "Tarvas". Talgud registreeriti ka „Teeme ära“ andmebaasis. Enne talgupäeva transportis mängulinnaku kohale Jõgisoo 4H klubi lapsevanem Andrus Rootalu ja pinnase ettevalmistuse teostas OÜ Jahho A.M. Liiva kohale vedamise korraldas lapsevanem Alvar Lepson. Talgupäeval toimus linnaku kokkupanemine ja paigaldamine koos Lõokese tänava lastevanemate ja Jõgisoo 4H noortega.

Aitäh abi ja toetamise eest!