JUHATUS

Mittetulundusühingu Jõgisoo Vabaajakeskus juhatusse kuuluvad:

Hele-Mall Kink tel 5108057 helemall@jogisoo.ee

Aili Kastehein tel 56478100 piimake@hot.ee