Jõgisoo noored

2008.aastal loodi Jõgisoole kaks noorteklubi, millega astuti noorteühing Eesti 4H liikmeks.

Noorema vanuserühma (7-13 a.) klubisse kuulub 11 noort.

Vanema vanuserühma (14-20 a.) klubisse kuulub 9 noort.

Vabaajakeskuse poolt korraldatud tegevustest võtab osa tegelikult rohkem noori, sest kõik ei ole klubi liikmed. Liikmestaatusega noortel on lihtsalt eelis osaleda Eesti 4H poolt väljapakutud üritustel soodsamalt.